Forum

Go to page       >>  
Moderatorzy: administrator, tweetusia
Autor Odpowiedzi
dalbing
Tue Apr 20 2010, 10:13pm

Zarejestrowany #28
Do┼é─ůczy┼é: Sun Jul 05 2009, 12:51am
Miejscowo??─?: szczecin
post├│w: 60
Zgodnie z sugesti─?, zak??adam swoim ka??kom nowy temat.
Sigm─? wzi─?li??my "od ludzi", gdy mia??a oko??o p????tora roku. Postanowili??my j─? oswoi─?, bo poprzedni w??a??ciciele twierdzili, ??e si─? nie da... Po p???? roku zachowywa??a si─? jak rozpieszczony pies - spa??a w ??????ku i jad??a z naszych talerzy. Niestety pojawi?? si─? problem - zacz─???a znosi─? jajka, mniej wi─?cej co miesi─?c. zastrzyki hormonalne nie pomaga??y, wi─?c dokupili??my jej samczyka - Pi. Dalej jednak ptaki lata??y po pokoju swobodnie, jedynie na noc wraca??y do klatki. P????niej za??o??y??y gniazdo w szafie, ale zosta??y eksmitowane...
Na pocz─?tku marca moja parka doczeka??a si─? potomstwa - pisklaki (trzy) chowaj─? si─? ca??kiem dobrze, ale Pi ??le znosi trudy ojcostwa - schud?? i nieco wylinia??.
Pojawi?? si─? jednak problem, Sigma dzisiaj znowu znios??a jajko. Ca??e szcz─???cie, ??e j─? przy??apali??my, bo zacz─???a znosi─? za ??????kiem. Zosta??a przeniesiona do budki (m??ode dosta??y osobn─?) i tam wysiaduje.
Ale co dalej? Wcale nam nie zale??y na masowej hodowli. Martwimy si─?, ??e ptaki si─? wyko??cz─? tak cz─?stymi l─?gami. Zabranie budki nic nie da, bo gniazdo znajd─? sobie gdzie indziej (ca??y czas lataj─? swobodnie po pokoju).

Powr├│t do g├│ry
dalbing
Tue Apr 20 2010, 10:51pm

Zarejestrowany #28
Do┼é─ůczy┼é: Sun Jul 05 2009, 12:51am
Miejscowo??─?: szczecin
post├│w: 60
Jeszcze kilka zdj─?─?.

Powr├│t do g├│ry
administrator
Wed Apr 21 2010, 01:14am
administrator


Zarejestrowany #1
Do┼é─ůczy┼é: Tue Nov 11 2008, 11:37pm
Miejscowo??─?: PL
post├│w: 788
Jestem pe??na podziwu dla Was i papu??ek! I niech teraz zdziwi─? si─? ci, kt??rzy zaprzeczaj─? jakoby oswojone papugi nie wychowywa??y potomstwa. Zaskakuj─?cy jest jednak fakt, i?? Twoje katarzynki robi─? to naprawd─? cz─?sto - chodzi mi o znoszenie jajek. My??l─?, ??e problem znik??by po umieszczeniu ich w klatce bez budki, jednak to nie o to chodzi, przecie?? s─? oswojone i mo??liwe, ??e w rogu klatki dochodzi??oby do kolejnych l─?g??w. Widocznie samiczka czuje si─? bardzo bezpiecznie i dobrze z wami, ale faktycznie cz─?ste l─?gi mog─? j─? os??abia─?... Zastanowi─? si─?, co mo??na zrobi─?, ale jak to bywa z natur─? im bardziej si─? czego?? od niej chce, tym bardziej dostajemy odwrotny wynik A jakiego potomstwa dochowa??y si─? Twoje katarzynki, wida─? ju?? kolory?


Wiecznie niezrozumia??e w przyrodzie jest to, ??e mo??na j???? zrozumie????.
Powr├│t do g├│ry
Lothar
Wed Apr 21 2010, 01:45pm

Zarejestrowany #29
Do┼é─ůczy┼é: Wed Jul 08 2009, 01:13pm
Miejscowo??─?: P??ock
post├│w: 278
?üadne papu??ki. Moje nawet nie chc─? wychodzi─? z klatki. Te?? w pewnym momencie mia??em problem z ponownymi l─?gami. Zabra??em budk─? i samiczka znios??a jajko na dnie klatki. Po tym jak je zabra??em wszystko si─? uspokoi??o. No ale to wszystko w obr─?bie klatki wi─?c by??o ??atwiej.
Powr├│t do g├│ry
administrator
Wed Apr 21 2010, 11:59pm
administrator


Zarejestrowany #1
Do┼é─ůczy┼é: Tue Nov 11 2008, 11:37pm
Miejscowo??─?: PL
post├│w: 788
Lothar ale Twoje nie lata??y po mieszkaniu, wi─?c zabranie jajka z dna klatki raczej je zniech─?ci??o, albo samiczka znios??a je, bo ju?? mia??a je w brzuszku, a w tym samym czasie budka jej znikn─???a, wi─?c nie mia??a gdzie znie??─? jajka.
Dalbing, mam wra??enie, ??e Twoja papu??ka i tak b─?dzie znosi─? jajka, mimo zabierania jej ich za ka??dym razem, mo??e w ko??cu si─? zniech─?c─??


Wiecznie niezrozumia??e w przyrodzie jest to, ??e mo??na j???? zrozumie????.
Powr├│t do g├│ry
dalbing
Fri Apr 23 2010, 08:25pm

Zarejestrowany #28
Do┼é─ůczy┼é: Sun Jul 05 2009, 12:51am
Miejscowo??─?: szczecin
post├│w: 60
Na razie produkcja jajek idzie pe??n─? par─? - sa ju?? dwa, a po kuperku Sigmy wida─?, ??e to jeszcze nie koniec... sigma zbytnio nie wysiaduje, ale ostatnio tez tak by??o, rozsiad??a si─?, gdy by??y trzy jajka. Sigma jest zadowolona, tylko Piku?? ma przechlapane, bo nie do??─?, ??e j─? dokarmia, to jeszcze m??ode wy??udzaj─? od niego jedzenie, mimo, ??e przecie?? doskonale radz─? sobie same.
M??ode s─? ju?? ca??kiem du??e - ka??de w innym kolorze. Niestety w og??le nie wiem, jak rozr????ni─? p??e─?.
5 ptak??w to dla nas stanowczo zbyt du??o, wi─?c b─?dziemy musieli dwa sprzeda─? - najm??odszego (oliwkowego)chcemy zostawi─?.

Powr├│t do g├│ry
dalbing
Fri Apr 23 2010, 08:31pm

Zarejestrowany #28
Do┼é─ůczy┼é: Sun Jul 05 2009, 12:51am
Miejscowo??─?: szczecin
post├│w: 60
I jeszcze jedno. Przeczyta??am gdzie??, ??e katarzynki trzeba rejestrowa─? - od 2008 roku - czy to prawda? Je??li tak, to gdzie takie sprawy si─? za??atwia? Szczerze m??wi─?c nawet mi to wcze??niej do g??owy nie przysz??o. Sigm─? wzi─?li??my "od ludzi" chyba pod koniec 2007, ale Pikusia kupowali??my zesz??ego lata od faceta, kt??ry nic o rejestracji nie m??wi??.
A jak ju?? wam truje, to jeszcze ostatnie pytanie - ile ka??ki ??yj─??
Powr├│t do g├│ry
Lothar
Fri Apr 23 2010, 09:33pm

Zarejestrowany #29
Do┼é─ůczy┼é: Wed Jul 08 2009, 01:13pm
Miejscowo??─?: P??ock
post├│w: 278
Hehe, pi─?kne maluchy. To dobrze, ??e w innym kolorze - mo??ecie je ??atwo rozpozna─? Jeden wygl─?da na szeka zmieszany troch─? zielonego i kobaltu.

Ka??ki ??yj─? oko??o 10 lat wi─?c jeszcze wiele wspania??ych dni przed nimi

Nie boicie si─?, ??e rodzice mog─? nie podo??a─? wyzwaniu - szczeg??lnie, ??e niedawno odby??y l─?gi ? Ja bym si─? troch─? obawia??.
Powr├│t do g├│ry
administrator
Fri Apr 23 2010, 09:33pm
administrator


Zarejestrowany #1
Do┼é─ůczy┼é: Tue Nov 11 2008, 11:37pm
Miejscowo??─?: PL
post├│w: 788
Katarzynki ??yj─? ??rednio od 10 do 14 lat.
Papu??ki te podlegaj─? rejestracji, odpowiednie papiery rejestracyjne otrzymasz w starostwie.


Wiecznie niezrozumia??e w przyrodzie jest to, ??e mo??na j???? zrozumie????.
Powr├│t do g├│ry
administrator
Fri Apr 23 2010, 09:36pm
administrator


Zarejestrowany #1
Do┼é─ůczy┼é: Tue Nov 11 2008, 11:37pm
Miejscowo??─?: PL
post├│w: 788
Lothar nie b??j si─? Moja samiczka mia??a 3 m??ode i da??a te?? rad─?. Samczyk jej pomaga?? bo karmi?? j─?, a ona m??ode A potem m??ode wysz??y z budki na dno klatki i same pr??bowa??y je??─? z obni??onych ni??ej pojemniczk??w.


Wiecznie niezrozumia??e w przyrodzie jest to, ??e mo??na j???? zrozumie????.
Powr├│t do g├│ry
Go to page       >>   

Przejd┼║ do:     Powr├│t do g├│ry