Forum

Go to page       >>  
Moderatorzy: administrator, tweetusia
Autor Odpowiedzi
administrator
Wed Nov 19 2008, 11:17pm
administrator


Zarejestrowany #1
Do┼é─ůczy┼é: Tue Nov 11 2008, 11:37pm
Miejscowo??─?: PL
post├│w: 788
Przed ajmarkami pr─???kowanymi mia??am w pe??ni oswojon─? aleksandrett─? obro??n─?, samiczk─?.
Co do hodowli katarzynek, kt??rej pocz─?tki si─?gaj─? wiosny 2008 r., to robi─? to tylko i wy??─?cznie z pasji i obecnie mam tylko katarzynki i oczywi??cie chce poszerzy─? t─? gromadk─? o dodatkowe mutacje, jest ich mn??stwo i ci─?gle wychodzi co?? nowego, niestety w Polsce ajmarki nie s─? tak popularne i nie wyst─?puj─? w tak wielu odmianach kolorystycznych, jak np. w Niemczech. Opisz─? to w specjalnym, osobnym po??cie.
Na zdj─?ciach, kt??re zamie??ci??am jest kobalt, lutino i albino, akurat kobalt przy robieniu zdj─?cia wyszed?? jak turkus, ale w dzie?? wida─?, ??e s─? to ciemnoniebieskie kolory. Oczywi??cie standardowo mam te?? zielone papu??ki. Poszukuj─? jeszcze turkus??w, edged??w i siwych.

Nasze katarzynki lubi─? same si─? prezentowa─? - nie trzeba ich za specjalnie podgl─?da─?
D??ugo zastanawia??am si─?, kt??re papu??ki wybra─? i skupi─? si─? tylko na nich, stan─???o na katarzynkach, kt??re zna??am pocz─?tkowo tylko ze zdj─?─? i opis??w. Pierwsza parka zielonych zdoby??a uwielbienie wszystkich i tak ju?? zosta??o. Inne mutacje te?? s─? ??wietne.
Pierwsze katarzynki mia??am w lutym tego roku, potem d??ugo nic a?? do wrze??nia, w kt??rym systematycznie dochodzi??y kolejne mutacje. Do l─?g??w nasze ajmarki zacz─???y si─? przygotowywa─? w ostatnim tygodniu pa??dziernika. Tak??e wszystko jest naprawd─? ??wie??utkie...
Pierwszy tymczasowy domek dla pierwszej pary katarzynek.

Drugie mieszkanko dla ca??kiem ju?? sporej i kolorowej grupy ajmarek. Od pocz─?tku lubi??y by─? fotografowane Do tej pory obiektyw nie jest im straszny, co chyba wida─??

Parka lutino.

I wreszcie to, co ajmarki lubi─? najbardziej - przestronna woliera pokojowa, fachowa robota w drewnie i zadowolenie papu??ek - to najwa??niejsze.

Pocz─?tkowo wszystko w drewnie, nawet idealne tyczki... Ale lepiej z nich zrezygnowa─? na rzecz r????nej grubo??ci brzozowych ga??─?zek.

┬áSt─?d najlepszym rozwi─?zaniem by?? spacer do lasu i zorganizowanie katarzynkom tego, po czym najbardziej lubi─? si─? wspina─?, a przy okazji mog─? te?? zetrze─? przerastaj─?ce pazurki i poobgryza─? kor─?. Jedyn─? rzecz─? wykonan─? r─?cznie, jaka pozosta??a w wolierze jest drewniana drabinka, po kt??rej papu??ki uwielbiaj─? si─? wspina─?.

Filmik ajmarkowy (20MB), co prawda bez g??osu, ale wkr??tce pojawi si─? drugi:
http://odsiebie.com/pokaz/928545---097b.html

Nasze ajmarki s─? do nas na tyle przyzwyczajone, ??e nie boj─? sie zaleca─? do siebie przy cz??owieku, a filmik przedstawiaj─?cy kopuluj─?c─? park─? katarzynek znajduje si─? tutaj:
http://odsiebie.com/pokaz/929780---c6ac.html

przepraszamy za jako??─?, ale by??o ju?? ciemno, a zapalane ??wiat??o mog??oby przerwa─? ten proces. Co niekt??rzy znawcy twierdz─?, ??e katarzynki kopuluj─? tylko w budkach, jak wida─? twierdzenie to nie jest poparte dowodami naukowymi :evil:

[EDIT]: plik wa??y oko??o 12MB

Byli??my nie tylko ??wiadkami zalot??w i kopulacji, BA - katarzynki wcale si─? nas nie wstydz─?. 9 listopada dostrzegli??my ledwo widoczne jajeczko u jednej z zielonych samiczek, tote?? efekt mi??o??ci katarzynek b─?dzie za chwil─? namacalnym dowodem w budce l─?gowej.

oto ledwo widoczne jajeczko, trzymajcie kciuki!

A to przysz??a mama w ca??ej okaza??o??ci.

[EDIT]: zdj─?cie wa??y prawie 3MB mo??na pobra─? na dysk i powi─?kszy─? wtedy wida─? szczeg????y :mrgreen:

13 listopada parka zielonych katarzynek zosta??a rodzicami- 1 jajeczka. Oby by?? z niego pisklaczek. 14 listopada pojawi??o si─? drugie jajeczko. Jest to pierwsza para katarzynek, jaka do nas przyjecha??a. Zbieramy na becikowe Kolejne jajka w drodze, bo samiczka dalej wygl─?da jak bombka.

Katarzynka spisa??a si─? i 15.11 znios??a trzecie jajko, 17.11 pojawi??o si─? czwarte. Od zniesienia pierwszego jajka samiczka ci─?gle je wysiaduje, a samczyk pomaga jej w tym, kiedy ona wybiera sie na lunch. Ostatnio usypa?? pod wej??ciem do budki pr??g z piasku, kt??ry zbiera?? z dna ca??ej klatki. Czy to ma by─? przysz??y podjazd dla ma??ych ajmarek?
3 jajko "Kropeczki".
4 jajeczko.
Inne ajmarki r??wnie?? czekaj─? na swoje pierwsze jajka, zielony samczyk broni swojej samiczki, ale tylko pozornie, bo czasem daje si─? pog??aska─?.Wiecznie niezrozumia??e w przyrodzie jest to, ??e mo??na j???? zrozumie????.
Powr├│t do g├│ry
administrator
Fri Nov 21 2008, 09:34pm
administrator


Zarejestrowany #1
Do┼é─ůczy┼é: Tue Nov 11 2008, 11:37pm
Miejscowo??─?: PL
post├│w: 788
Wczoraj zajrzeli??my z ciekawo??ci do budki l─?gowej, przez d??ugi czas zajmowanej przez albink─? i jej zielonego partnera. Albinka dopiero teraz ma wi─?kszy brzuszek, ale okaza??o si─?, ??e w budce by??y ju?? dwa jajeczka! Wychodzi na to, ??e znios??a je 19 i 20 listopada, natomiast dzisiaj (21.11) pojawi??o si─? trzecie jajeczko. Albinka ma przekrzywion─? od urodzenia jedn─? n????k─?, ale dzielnie poradzi??a sobie z tym zadaniem.
Pierwsze jajka albinki i zielonego samczyka, kt??ry tak broni rodzinki, ??e ci─???ko uchwyci─? w kadrze wszystkie dwa jajka.
21 listopada to szcz─???liwa data - 3 jajeczko pojawi??o si─? wieczorem.
Dzisiaj do katarzynek do??─?czy??o rodze??stwo, z pa??dziernika - kobaltowy samczyk i turkusowa samiczka. Samiczka ju?? wchodzi na palec, ale tylko na chwil─?, bo zaraz po tym wraca do brata.
Turkusowa nie boi si─? wej??─? na palec, kobaltowy samczyk te?? nie boi si─? r─?ki i na??laduje siostr─?.
I do tego spojrzenie w obiektyw te?? nie stresuje.
Nieco senne.
Przeczesywanie pi??rek
A na koniec wieczorne przyszykowania do spania:
Przeczesywanie pi??rek.
I jeszcze pedicure.

[ Edytowany Fri Nov 21 2008, 09:40pm ]


Wiecznie niezrozumia??e w przyrodzie jest to, ??e mo??na j???? zrozumie????.
Powr├│t do g├│ry
administrator
Fri Nov 21 2008, 09:51pm
administrator


Zarejestrowany #1
Do┼é─ůczy┼é: Tue Nov 11 2008, 11:37pm
Miejscowo??─?: PL
post├│w: 788
Oswojony samczyk - kobalcik.
Najbardziej lubi si─? przytula─?.


Wiecznie niezrozumia??e w przyrodzie jest to, ??e mo??na j???? zrozumie????.
Powr├│t do g├│ry
administrator
Mon Nov 24 2008, 09:27pm
administrator


Zarejestrowany #1
Do┼é─ůczy┼é: Tue Nov 11 2008, 11:37pm
Miejscowo??─?: PL
post├│w: 788
Jajeczka ledwo widoczne, poniewa?? zielony samczyk jest 100% ojcem i m─???em - nie pozwala dotkn─?─? ani samiczki, ani jajek- ani te?? nie zezwala na fotografowanie Tote?? utrafienie na moment, kiedy go nie ma graniczy z cudem ;D

23 i 24 listopada albinka znios??a czwarte i pi─?te jajeczko.


Wiecznie niezrozumia??e w przyrodzie jest to, ??e mo??na j???? zrozumie????.
Powr├│t do g├│ry
krzychu w1
Sun Nov 30 2008, 03:07pm
Go┼Ť─ç
??liczniutko!!
Widz─? ??e wy??cieli??a?? budk─? jak─??? ??ciereczk─? ,mam pytanko,czy nie zaczepiaj─? o ni─? pazurkami?no i czemu ma ta ??ciereczka s??u??y─??
Powr├│t do g├│ry
administrator
Mon Dec 01 2008, 12:12am
administrator


Zarejestrowany #1
Do┼é─ůczy┼é: Tue Nov 11 2008, 11:37pm
Miejscowo??─?: PL
post├│w: 788
Tak, wy??cieli??am budk─? chusteczk─?, bo wydawa??o mi si─?, ??e dno mo??e by─? za ??liskie dla ma??ych, jak si─? wykluj─?, ale na chusteczce s─? wi??ry. Ptaszki same pouk??ada??y sobie chusteczk─? i chyba im si─? spodoba??a.Nie pl─?cz─? si─? w ni─?.W og??le ta parka jest niesamowita. Siedzi w budce, kt??ra znajduje si─? w wolierze pokojowej, w wolierze jest tylko 1 budka, inne ajmarki nie podchodz─? do niej. Nie ma k????tni i walk, po prostu wszystkie zaakceptowa??y ten stan rzeczy. A w budce "Albinka" ma 6 jajek z zielonym samczykiem, kt??ry jest te?? z drug─? - zielon─? samiczk─?. Ta zielona para przyjecha??a ju?? do jako parka i s─? nieroz??─?czni, ale zaakcepotwali "Albink─?" i samczyk w budce ??pi z obiema. Ale jajka ma tylko z "Albink─?".


Wiecznie niezrozumia??e w przyrodzie jest to, ??e mo??na j???? zrozumie????.
Powr├│t do g├│ry
administrator
Tue Dec 02 2008, 09:14pm
administrator


Zarejestrowany #1
Do┼é─ůczy┼é: Tue Nov 11 2008, 11:37pm
Miejscowo??─?: PL
post├│w: 788
Nie wida─? jednego...
A tu ju?? wida─? 6 jajeczek. Niestety nie da si─? sprawdzi─?, czy s─? zal─???one, samiczka wychodzi na kilka sekund z budki, a samczyk od razu zast─?puje j─? w obowi─?zku wysiadywania...
A tu ju?? sukces, mama i jej 6 przepi─?knych jajeczek.
Spacer dla rozci─?gni─?cia ko??ci

[ Edytowany Tue Dec 02 2008, 09:16pm ]


Wiecznie niezrozumia??e w przyrodzie jest to, ??e mo??na j???? zrozumie????.
Powr├│t do g├│ry
marcin1214
Thu Dec 04 2008, 10:45pm
Zarejestrowany #13
Do┼é─ůczy┼é: Mon Dec 01 2008, 12:54am
Miejscowo??─?: Elbl─?g
post├│w: 8
Witam. Czy gromadka si─? ju?? powi─?kszy??a? Pozdrawiam
Powr├│t do g├│ry
administrator
Fri Dec 05 2008, 09:01am
administrator


Zarejestrowany #1
Do┼é─ůczy┼é: Tue Nov 11 2008, 11:37pm
Miejscowo??─?: PL
post├│w: 788
Na dniach powinno si─? wyklu─? male??stwo...


Wiecznie niezrozumia??e w przyrodzie jest to, ??e mo??na j???? zrozumie????.
Powr├│t do g├│ry
administrator
Sun Dec 07 2008, 08:24am
administrator


Zarejestrowany #1
Do┼é─ůczy┼é: Tue Nov 11 2008, 11:37pm
Miejscowo??─?: PL
post├│w: 788
┬áJu?? wiecie co oznaczaj─? skorupki obok "Kropeczki"!
┬áOto pierwsze piskl─?tko! Wreszcie!!!
To dok??adnie pierwsze jajeczko od prawej.

[ Edytowany Sun Dec 07 2008, 08:34am ]


Wiecznie niezrozumia??e w przyrodzie jest to, ??e mo??na j???? zrozumie????.
Powr├│t do g├│ry
Go to page       >>   

Przejd┼║ do:     Powr├│t do g├│ry