Forum

Katarzynki - Stok??wki pr??????kowane - Lineolated parakeets :: Forum :: Hodowla ajmarek pr─???kowanych :: Porady
 
<< Poprzedni temat | Kolejny temat >>
Pierwsza doba piskl─?t
Moderatorzy: administrator, tweetusia
Autor Odpowiedzi
Gmorpi
Sun Aug 14 2016, 10:19pm
Zarejestrowany #137
Do┼é─ůczy┼é: Wed Aug 10 2016, 10:18pm
Miejscowo??─?: Pruszk??w
post├│w: 3
Witam,
mam pytanie do os??b kt??re maj─? do??wiadczenie z l─?gami katarzynek. Jestem po dw??ch l─?gach, niestety obu nieudanych Wyklu??y si─? w sumie 3 kurczaczki i zawsze to samo - na drugi dzie?? rano pisklak le??y martwy. O co tu chodzi? Pierwszy wyklu?? si─? po 18 dniach, mia?? na brzuszku ??lad po woreczku ??????tkowym. Powiedzmy, ??e wyszed?? za wcze??nie. Ale drugi i trzeci wygl─?da??y dobrze. Robi??y wra??enie do??─? du??ych, pokryte by??y ??adnym puszkiem. Co prawda nie by??y zbyt ruchliwe, nie wydawa??y ??adnych odg??os??w. Martwe piskl─?ta mia??y puste wole. Przy ostatnim pilnowa??em wi─?c, czy jest karmiony. Widzia??em wyra??nie wieczorem przez otw??r w budce jak samiczka go karmi. Po jakiej?? godzinie napcha??a sobie wole jab??kiem i pobieg??a zn??w go karmi─?, czy skutecznie ju?? nie widzia??em. Rano pisklak martwy, wole puste :/ To s─? pierwsze ich (i moje l─?gi, ale co zrobi─?, ??eby przy ew. nast─?pnym l─?gu piskl─? prze??y??o t─? pierwsz─?, krytyczn─? dob─?. Mo??e p????niej ju?? jako?? p??jdzie... I jeszcze jedno, czy piskl─? zaraz po wykluciu podnosi g??ow─? i przemieszcza si─? w budce? Czy je??li nie, to znaczy, ??e jest zbyt s??abe, ??eby prze??y─??
Powr├│t do g├│ry
administrator
Mon Jan 09 2017, 12:18am
administrator


Zarejestrowany #1
Do┼é─ůczy┼é: Tue Nov 11 2008, 11:37pm
Miejscowo??─?: PL
post├│w: 788
Zacznijmy od pytania - jaka para przyst─?puje do rozmna??ania ? Cz─?sto mog─? to by─? wady rozwojowe / genetyczne i wiele innych czynnik??w zwi─?kszaj─?cych ??miertelno??─? piskl─?t. Nie rozmna??amy osobnik??w spokrewnionych, tych samych mutacji typu lutino/ ceramino czy pokrewnych. Wa??na jest temperatura, wilgotno??─? i dieta - je??li rodzice s─? niedo??wiadczeni to r??wnie?? mo??e to mie─? wp??yw na nieumiej─?tny odchod??w m??odych, przy drugim l─?gu nie powinno by─? a?? takiego problemu! Piskl─? w pierwszej dobie jest w─?t??e i bardzo s??abe, z trudem podnosi g????wk─?, praktycznie tego nie robi, czasem niedo??wiadczone osoby mog─? uzna─?, ??e piskl─? le??y martwe. Jedyna aktywno??─? jest widoczna przy karmieniu, w pierwszych godzinach nie us??yszymy tez dono??nych g??os??w - piskl─? jest na to jeszcze za ma??e. Niepokoi mnie opis, ??e piskl─?ta u Ciebie w og??le nie wydawa??y d??wi─?k??w - by─? mo??e nie by??y do ko??ca rozwini─?te? To bardzo dziwne...


Wiecznie niezrozumia??e w przyrodzie jest to, ??e mo??na j???? zrozumie????.
Powr├│t do g├│ry
Gmorpi
Mon Jan 09 2017, 09:38pm
Zarejestrowany #137
Do┼é─ůczy┼é: Wed Aug 10 2016, 10:18pm
Miejscowo??─?: Pruszk??w
post├│w: 3
Mutacje s─? r????ne, ale wszystkie 4 ptaki pochodz─? z jednej du??ej hodowli. Temperatura 22-23oC, wilgotno??─? niska. Dieta bogata i urozmaicona, cho─? z jedzeniem mieszanki jajecznej jest dramat.

Zastanawiam si─? teraz jednak nad nieco inn─? spraw─?. Wszystkie ptaki by??y podczas l─?g??w razem. Podczas drugiego l─?gu samce zacz─???y by─? agresywne w stosunku do m??odszej samiczki (creamino) i musia??em je w ko??cu rozdzieli─?. Obecnie mieszkaj─? w du??ej pi─?trowej klatce, osobno samczyki i samiczki. Naog???? wi─?c si─? nie widz─?. Prawie codziennie po par─? godzin lataj─? luzem po pokoju, ale nie pa??aj─? do siebie jak─??? wielk─? sympati─?. Samiczki trzymaj─? si─? zwykle osobno, samczyki osobno. Zastanawiam si─? wi─?c, czy w nast─?pnym sezonie w og??le dobior─? si─? w pary.

A moje pisklaki nie podnosi??y g??owy wcale i nie odzywa??y si─?. Podczas karmienia to raczej samiczka bra??a w dzi??b g??ow─? pisklaka i unosi??a do karmienia. Je??li jeszcze b─?dzie okazja to z pewno??ci─? dopilnuj─?, czy wieczorem maj─? pe??ne wole i jak trzeba b─?dzie, to dokarmi─? r─?cznie, ale nie wiem, czy karmienie jest tu g????wnym problemem. Chyba jednak wychodzi na to, ??e po prostu by??y za s??abiutkie ??eby prze??y─? Og??lnie moje samczyki s─? wyra??nie wi─?ksze i silniejsze od samiczek. M??odsza samiczka (creamino) w og??le robi wra??enie do??─? delikatnej i w─?t??─?j. Ale w zasadzie chodzi o l─?g tej drugiej.

[ Edytowany Mon Jan 09 2017, 10:01pm ]
Powr├│t do g├│ry
administrator
Mon Jan 09 2017, 09:42pm
administrator


Zarejestrowany #1
Do┼é─ůczy┼é: Tue Nov 11 2008, 11:37pm
Miejscowo??─?: PL
post├│w: 788
Czyli w jednej klatce podczas odchowywania m??odych by??y te?? inne papugi? Po dok??adniejszym opisie lub zdj─?ciach mog??abym wi─?cej doradzi─?, teraz tak nie bardzo. Rozdzielenie par, kt??re wcze??niej by??y ze sob─? to ??redni pomys??.


Wiecznie niezrozumia??e w przyrodzie jest to, ??e mo??na j???? zrozumie????.
Powr├│t do g├│ry
Gmorpi
Mon Jan 09 2017, 10:07pm
Zarejestrowany #137
Do┼é─ůczy┼é: Wed Aug 10 2016, 10:18pm
Miejscowo??─?: Pruszk??w
post├│w: 3
Tak, wszystkie 4 ptaki by??y razem. Nie jestem w stanie powiedzie─? z kt??rym samcem by?? l─?g, bo obydwa jej ca??y czas towarzyszy??y. Creamino te?? si─? pakowa??a ci─?gle do budki, cho─? za pierwszym razem jaj nie z??o??y??a. Za drugim razem obie samice mia??y jaja, ale creamino niezal─???one. W trakcie drugiego l─?gu oddzieli??em samce od samic. Innym rozwi─?zaniem by??oby jedynie oddzielenie samej creamino. Inaczej ??le by si─? to dla niej sko??czy??o.
Powr├│t do g├│ry
administrator
Mon Jan 09 2017, 10:55pm
administrator


Zarejestrowany #1
Do┼é─ůczy┼é: Tue Nov 11 2008, 11:37pm
Miejscowo??─?: PL
post├│w: 788
St─?d zawirowania, ptaki nie by??y ustabilizowane - mog??y by─? w trakcie pr??by dominacji, zdeptania piskl─?t niechc─?cy - rodzice zaj─?ci byli skupiskiem uwagi na tych ptakach, kt??re pcha??y si─? do budki. St─?d mog??y by─? problemy z odchowaniem m??odych. Najlepiej sparowa─? te 2 pary i pozwoli─? im na l─?gi w dw??ch osobnych klatkach


Wiecznie niezrozumia??e w przyrodzie jest to, ??e mo??na j???? zrozumie????.
Powr├│t do g├│ry
 

Przejd┼║ do:     Powr├│t do g├│ry